مرور آکادمی

آکادمی

برنامه بازی‌ها، نتایج، اسامی بازیکنان و آخرین خبرها از تیم‌های پایه پرسپولیس در بخش آکادمی در اختیار شما خواهد بود. به جز تیم اصلی، پرسپولیس در چهار رده سنی زیر 21 سال (امید)، زیر 19 سال (جوانان)، زیر 16 سال (نوجوانان) و زیر 14 سال (نونهالان) تیم دارد که این تیم‌ها در مسابقات فوتبال تهران به میدان می‌روند.

تیم نونهالان پرسپولیس

تیم های پایه پرسپولیس گرچه کمتر مورد توجه قرار می گیرند اما می توانند در آینده سرنوشت تیم بزرگسال را رقم بزنند.

تیم نوجوانان پرسپولیس

تیم های پایه پرسپولیس گرچه کمتر مورد توجه قرار می گیرند اما می توانند در آینده سرنوشت تیم بزرگسال را رقم بزنند.

تیم جوانان پرسپولیس

تیم های پایه پرسپولیس گرچه کمتر مورد توجه قرار می گیرند اما می توانند در آینده سرنوشت تیم بزرگسال را رقم بزنند.

تیم امید پرسپولیس

تیم های پایه پرسپولیس گرچه کمتر مورد توجه قرار می گیرند اما می توانند در آینده سرنوشت تیم بزرگسال را رقم بزنند.