گیورگی گولسیانی مدافع
سعید صادقی هافبک
محمدمهدی احمدی مدافع
سینا اسدبیگی هافبک
رامین رضاییان مدافع
احمد گوهری دروازه‌بان
منوچهر صفروف مدافع
وحدت هنانوف مدافع
محمد عمری مهاجم
علی جودکی مدافع
حامد پاکدل مهاجم
محمد شریفی هافبک
رضا اسدی هافبک
علی نعمتی مدافع
علیرضا ابراهیمی مدافع

معرفی بازیکنان

شما آفلاین هستید...