مرور معرفی بازیکنان

معرفی بازیکنان

سینا اسدبیگی

شماره پیراهن: -- تاریخ تولد: 26 تیر 1376 قد: 182 سانتی متر تاریخ پیوستن به پرسپولیس: 5 مرداد 1401 پای تخصصی: راست محل تولد:…

احمد گوهری

شماره پیراهن: 99 تاریخ تولد: 22 دی 1374 قد: 188 سانتی متر تاریخ پیوستن به پرسپولیس: 13 بهمن 1400 پای تخصصی: راست محل تولد:…

منوچهر صفروف

شماره پیراهن: 55 تاریخ تولد: 10 خرداد 1380 قد: 177 سانتی متر تاریخ پیوستن به پرسپولیس: 30 آذر 1400 پای تخصصی: راست محل…