مرور هافبک

هافبک

رضا اسدی

شماره پیراهن: 8 تاریخ تولد: 27 دی 1374 قد: 190 سانتی متر تاریخ پیوستن به پرسپولیس: 5 شهریور 1400 پای تخصصی: راست محل تولد:…

مهدی ترابی

شماره پیراهن: 9 تاریخ تولد: 19 شهریور 1373 قد: 185 سانتی متر تاریخ پیوستن به پرسپولیس: 18 بهمن 1399 پای تخصصی: راست محل…

سیامک نعمتی

شماره پیراهن: 88 تاریخ تولد: 28 فروردین 1373 قد: 178 سانتی متر تاریخ پیوستن به پرسپولیس: 17 خرداد 1373 پای تخصصی: راست محل…

علی شجاعی

شماره پیراهن: 23 تاریخ تولد: 8 بهمن 1375 قد: 182 سانتی متر تاریخ پیوستن به پرسپولیس: 18 شهریور 1399 پای تخصصی: چپ محل تولد:…

میلاد سرلک

شماره پیراهن: 10 تاریخ تولد: 6 فروردین 1374 قد: 181 سانتی متر تاریخ پیوستن به پرسپولیس: 15 شهریور 1399 پای تخصصی: راست محل…

احسان پهلوان

شماره پیراهن: 14 تاریخ تولد: 3 مرداد 1372 قد: 172 سانتی متر تاریخ پیوستن به پرسپولیس: 12 شهریور 1399 پای تخصصی: راست محل…

وحید امیری

شماره پیراهن: 19 تاریخ تولد: 13 فروردین 1367 قد: 179 سانتی متر تاریخ پیوستن به پرسپولیس: 22 تیر 1398 پای تخصصی: چپ محل…

امید عالیشاه

شماره پیراهن: 2 تاریخ تولد: 20 دی 1370 قد: 172 سانتی متر تاریخ پیوستن به پرسپولیس: 20 خرداد 1392 پای تخصصی: راست محل تولد:…