برنامه کامل بازی های لیگ برتر خلیج فارس در فصل 03-1402 + عکس

کدخبر (205526) | 18 تیر 1402 | ساعت 13:25
0 11673
برنامه کامل بازی های لیگ برتر خلیج فارس در فصل 03-1402 + عکس
با انجام مراسم قرعه کشی بیست‌ و سومین دوره بازی لیگ برتر خلیج فارس، برنامه کامل بازی‌های این مسابقات مشخص شد.

به گزارش خبرنگار سرخ نیوز، با انجام قرعه کشی مسابقات لیگ بیست و سوم، برنامه برنامه بازی‌های لیگ برتر برای دوره پیش رو مشخص شد.
 
با توجه به برنامه بازی های لیگ برتر فوتبال ایران که در ادامه به صورت کامل مشاهده می کنید، ۱۶ تیم لیگ برتری رقبای خود در این فصل را شناختند. برنامه لیگ برتر برای فصل جدید، نشان می‌دهد که سرخابی‌های پایتخت در کنار دو مدعی دیگر یعنی سپاهان و تراکتور، در هفته‌های ابتدایی کار سختی خواهند داشت.  
 
طبق برنامه لیگ برتر برای فصل جدید، دربی ۱۰۲ تهران بین پرسپولیس و استقلال در هفته پنجم برگزار می‌شود.
 
برنامه هفته اول بازی های لیگ برتر 1402 :
 صنعت نفت آبادان 1 - استقلال 3
پرسپولیس 1 - آلومینیوم اراک 0
استقلال خوزستان 1 - شمس آذر قزوین 1
نساجی 1 - پیکان 1
هوادار 0 - مس رفسنجان 0
ملوان 1 - ذوب آهن 2
گل گهر 3 - فولاد 0
سپاهان 3 - تراکتور 1
 
برنامه هفته دوم بازی‌های لیگ برتر 1402 :
شمس آذر قزوین 1 – هوادار 2
پیکان 0 – گل‌گهر سیرجان 0
مس رفسنجان 1 – نساجی مازندران 1
استقلال 1 – ملوان بندرانزلی 0
آلومینیوم اراک 1 – استقلال خوزستان 0
فولاد خوزستان 1 – صنعت نفت آبادان 2
ذوب‌آهن 0 – سپاهان 2
تراکتور 0 – پرسپولیس 1
برنامه هفته دوم بازی لیگ برتر خلیج فارس در فصل 03-1402
برنامه هفته سوم بازی لیگ خلیج فارس 1402 :
مس رفسنجان 0 – شمس آذر قزوین 3
صنعت نفت آبادان 1 – پیکان 1
هوادار 1 – آلومینیوم اراک 2
نساجی مازندران 0 – گل‌گهر سیرجان 1
سپاهان 1 – استقلال 0
ملوان بندرانزلی 4 – فولاد خوزستان 0
استقلال خوزستان 0 – تراکتور 1
پرسپولیس 1 – ذوب‌آهن 1
برنامه هفته سوم بازی لیگ برتر خلیج فارس در فصل 03-1402
برنامه هفته چهارم بازی لیگ برتر 1402 :
آلومینیوم اراک 2 – شمس آذر قزوین 0
پیکان 1 – سپاهان 3
ذوب‌آهن 0 – هوادار 0
نساجی مازندران 3 – صنعت نفت آبادان 1
استقلال 1 – استقلال خوزستان 0
گل‌گهر سیرجان 1 – ملوان بندرانزلی 1
تراکتور 1 – مس رفسنجان 0
فولاد خوزستان 0 – پرسپولیس 2
برنامه هفته چهارم بازی لیگ برتر خلیج فارس در فصل 03-1402
برنامه هفته پنجم برنامه بازیهای لیگ برتر 1402 :
شمس آذر قزوین – نساجی مازندران
ملوان بندرانزلی 2 – پیکان 0
هوادار 0 – تراکتور 1
پرسپولیس – استقلال
استقلال خوزستان 1 – ذوب‌آهن 2
صنعت نفت آبادان – گل‌گهر سیرجان
مس رفسنجان 2 – آلومینیوم اراک 0
سپاهان – فولاد خوزستان

برنامه هفته پنجم بازی لیگ برتر خلیج فارس در فصل 03-1402برنامه هفته ششم برنامه بازی های لیگ برتر 1402 :
تراکتور 2 – شمس آذر قزوین 3
پیکان 1 – پرسپولیس 3
استقلال 3 – هوادار 2
نساجی مازندران 0 – آلومینیوم اراک 1
صنعت نفت آبادان 1 – ملوان بندرانزلی 1
فولاد خوزستان 1 – استقلال خوزستان 0
ذوب‌آهن 1 – مس رفسنجان 2
گل‌گهر سیرجان – سپاهان
برنامه هفته ششم بازی های لیگ برتر خلیج فارس در فصل 03-1402 برنامه هفته هفتم جدول بازیهای لیگ برتر 1402 :
شمس آذر قزوین 1 – ذوب‌آهن 2
استقلال خوزستان 0 – پیکان 1
هوادار 0 – فولاد خوزستان 1
ملوان بندرانزلی 1 – نساجی مازندران 0
مس رفسنجان 0 – استقلال 1
سپاهان 4 – صنعت نفت آبادان 1
آلومینیوم اراک 0 – تراکتور 4
پرسپولیس 1 – فولاد خوزستان 0
برنامه هفته هفتم بازی های لیگ برتر خلیج فارس در فصل 03-1402 برنامه هفته هشتم برنامه بازیهای لیگ برتر ایران 1402 :
فولاد خوزستان 0 – شمس آذر قزوین 1
پیکان 0 – مس رفسنجان 1
گل‌گهر سیرجان 3 – هوادار 3
نساجی مازندران 1 – سپاهان 1
استقلال 1 – آلومینیوم اراک 0
ملوان بندرانزلی 0 – پرسپولیس 0
صنعت نفت آبادان 1 – استقلال خوزستان 1
ذوب‌آهن 1 – تراکتور 0

برنامه هفته هشتم بازی های لیگ برتر خلیج فارس در فصل 03-1402 برنامه هفته نهم برنامه لیگ برتر فوتبال:
شمس آذر قزوین 2 – استقلال 2
هوادار 0 – پیکان 0
تراکتور – نساجی مازندران
سپاهان 2 – ملوان بندرانزلی 3
استقلال خوزستان 1 – گل‌گهر سیرجان 1
پرسپولیس 2 – صنعت نفت آبادان 2
مس رفسنجان 3 – فولاد خوزستان 0
آلومینیوم اراک 1 – ذوب‌آهن 1
برنامه هفته نهم بازی های لیگ برتر خلیج فارس در فصل 03-1402 برنامه هفته دهم برنامه لیگ برتر ایران 1402 :
پیکان 1 – شمس آذر قزوین 1
صنعت نفت آبادان – هوادار
نساجی مازندران – ذوب‌آهن
استقلال 2 – تراکتور 0
ملوان بندرانزلی 1 – استقلال خوزستان 1
گل‌گهر سیرجان 2 – مس رفسنجان 0
فولاد خوزستان 1 – آلومینیوم اراک 0
سپاهان 1 – پرسپولیس 0
برنامه هفته دهم بازی های لیگ برتر خلیج فارس در فصل 03-1402 برنامه هفته یازدهم بازی های لیگ برتر ایران 1402 :
شمس آذر قزوین 1 – گل‌گهر سیرجان 1
آلومینیوم اراک 1 – پیکان 1
هوادار 0 – ملوان بندرانزلی 1
پرسپولیس 1 – نساجی مازندران 0
ذوب‌آهن 1 – استقلال 1
استقلال خوزستان 1 – سپاهان 3
تراکتور 2 – فولاد خوزستان 1
مس رفسنجان 0 - صنعت نفت آبادان 2
برنامه هفته یازدهم بازی های لیگ برتر خلیج فارس در فصل 03-1402 برنامه هفته دوازدهم بازیهای لیگ برتر ایران 1402 :
ملوان بندرانزلی 0 – شمس آذر قزوین 2
پیکان 0 – ذوب‌آهن 0
پرسپولیس 1 – هوادار 0
نساجی مازندران 1 – استقلال خوزستان 0
فولاد خوزستان 0 – استقلال 0
صنعت نفت آبادان 1 – آلومینیوم اراک 2
سپاهان 4 – مس رفسنجان 1
گل‌گهر سیرجان 0 – تراکتور 1
برنامه هفته دوازدهم بازی های لیگ برتر خلیج فارس در فصل 03-1402 برنامه هفته سیزدهم برنامه کامل لیگ برتر 1402 :
شمس آذر قزوین 0 – صنعت نفت آبادان 0
تراکتور 2 – پیکان 0
هوادار 0 – سپاهان 5
استقلال 4 – نساجی مازندران 0
مس رفسنجان 1 – ملوان بندرانزلی 4
استقلال خوزستان 2 – پرسپولیس 2
ذوب‌آهن 0 – فولاد خوزستان 0
آلومینیوم اراک 0 – گل‌گهر سیرجان 0
برنامه هفته سیزدهم بازی های لیگ برتر خلیج فارس در فصل 03-1402 برنامه هفته چهاردهم برنامه لیگ برتر فوتبال ایران:
پرسپولیس 2 – شمس آذر قزوین 1
پیکان 0 – فولاد خوزستان 0
نساجی مازندران 2 – هوادار 2
گل‌گهر سیرجان 1 – استقلال 1
ملوان بندرانزلی 0 – تراکتور 0
استقلال خوزستان 2 – مس رفسنجان 1
صنعت نفت آبادان 0 – ذوب‌آهن 1
سپاهان 0 – آلومینیوم اراک 1 برنامه هفته چهاردهم بازی های لیگ برتر خلیج فارس در فصل 03-1402 برنامه هفته پانزدهم برنامه بازیهای لیگ برتر ایران:
شمس آذر قزوین 1 – سپاهان 0
استقلال 2 – پیکان 1
هوادار 2 – استقلال خوزستان 0
فولاد خوزستان 1 – نساجی مازندران 0
آلومینیوم اراک 1 – ملوان بندرانزلی 1
تراکتور 3 – صنعت نفت آبادان 0
مس رفسنجان 1 – پرسپولیس 1
ذوب‌آهن 0 – گل‌گهر سیرجان 0
برنامه هفته پانزدهم بازی های لیگ برتر خلیج فارس در فصل 03-1402 برنامه هفته شانزدهم برنامه بازی های لیگ برتر ایران:
استقلال - صنعت نفت آبادان
آلومینیوم اراک - پرسپولیس
شمس آذر قزوین - استقلال خوزستان
پیکان - نساجی
مس رفسنجان - هوادار
ذوب آهن - ملوان
فولاد - گل گهر سیرجان
تراکتور - سپاهان

برنامه هفته هفدهم برنامه بازی های لیگ:
هوادار - شمس آذر قزوین
گل‌گهر سیرجان - پیکان
نساجی مازندران - مس رفسنجان
ملوان بندرانزلی - استقلال
استقلال خوزستان - آلومینیوم اراک
صنعت نفت آبادان - فولاد خوزستان
سپاهان - ذوب آهن
پرسپولیس - تراکتور

برنامه هفته هجدهم بازی لیگ برتر ایران:
شمس آذر قزوین - مس رفسنجان
پیکان - صنعت نفت آبادان
آلومینیوم اراک - هوادار تهران
گل‌گهر سیرجان - نساجی
استقلال - سپاهان
فولاد خوزستان - ملوان
تراکتور - استقلال خوزستان
ذوب‌آهن - پرسپولیس

برنامه هفته نوزدهم برنامه بازیهای لیگ برتر ایران:
شمس آذر قزوین - آلومینیوم اراک
سپاهان - پیکان
هوادار - ذوب آهن
صنعت نفت آبادان - نساجی
استقلال خوزستان - استقلال تهران
ملوان - گل گهر
مس رفسنجان - تراکتور
پرسپولیس - فولاد

برنامه هفته بیستم برنامه بازی های لیگ برتر ایران:
نساجی مازندران - شمس آذر
پیکان - ملوان
تراکتور - هوادار تهران
استقلال - پرسپولیس
ذوب‌آهن - استقلال خوزستان
گل‌گهر سیرجان - صنعت نفت آبادان
آلومینیوم اراک - مس رفسنجان
فولاد خوزستان - سپاهان

برنامه هفته بیست و یکم برنامه بازی های لیگ:
شمس آذر قزوین - تراکتور
پرسپولیس - پیکان
هوادار - استقلال
آلومینیوم اراک - نساجی
ملوان بندرانزلی - صنعت نفت آبادان
استقلال خوزستان - فولاد
مس رفسنجان - ذوب آهن
سپاهان - گل گهر

برنامه هفته بیست و دوم برنامه بازیهای لیگ برتر فوتبال ایران:
ذوب‌آهن - شمس آذر
پیکان - استقلال خوزستان
فولاد خوزستان - هوادار
نساجی - ملوان
استقلال - مس رفسنجان
صنعت نفت آبادان - سپاهان
تراکتور - آلومینیوم اراک
فولاد خوزستان - پرسپولیس

برنامه هفته بیست و سوم برنامه بازیهای لیگ برتر:
شمس آذر قزوین - فولاد خوزستان
مس رفسنجان - پیکان
هوادار - گل گهر سیرجان
سپاهان - نساجی مازندران
آلومینیوم اراک - استقلال
پرسپولیس - ملوان بندرانزلی
استقلال خوزستان - صنعت نفت آبادان
تراکتور - ذوب آهن

برنامه هفته بیست و چهارم برنامه بازی های لیگ برتر:
استقلال - شمس آذر
پیکان - هوادار
نساجی مازندران - تراکتور تبریز
ملوان - سپاهان
گل‌گهر سیرجان - استقلال خوزستان
صنعت نفت آبادان - پرسپولیس
فولاد خوزستان - مس رفسنجان
ذوب‌آهن - آلومینیوم اراک

برنامه هفته بیست و پنجم برنامه لیگ برتر:
شمس آذر قزوین - پیکان
هوادار - نفت آبادان
ذوب‌آهن - نساجی

تراکتور - استقلال
استقلال خوزستان - ملوان
مس رفسنجان - گل گهر
آلومینیوم اراک - فولاد
پرسپولیس - سپاهان

برنامه هفته بیست و ششم بازی های لیگ برتر:
گل‌گهر سیرجان - شمس آذر قزوین
پیکان - آلومینیوم اراک

ملوان بندرانزلی - هوادار تهران
نساجی مازندران - پرسپولیس

استقلال - ذوب آهن
سپاهان - استقلال خوزستان
فولاد خوزستان - تراکتور
صنعت نفت آبادان مس رفسنجان

برنامه هفته بیست و هفتم بازیهای لیگ برتر:
شمس آذر قزوین - ملوان
ذوب‌آهن - پیکان
هوادار - پرسپولیس
استقلال خوزستان - نساجی
استقلال - فولاد
آلومینیوم اراک - نفت آبادان
مس رفسنجان - سپاهان
تراکتور - گل گهر

برنامه هفته بیست و هشتم بازی لیگ خلیج فارس:
صنعت نفت آبادان - شمس آذر قزوین
پیکان - تراکتور سپاهان - هوادار ن
ساجی مازندران - استقلال

ملوان بندرانزلی - مس رفسنجان
پرسپولیس - استقلال خوزستان
فولاد خوزستان - ذوب آهن
گل‌گهر سیرجان - آلومینیوم اراک

برنامه هفته بیست و نهم برنامه بازیهای لیگ برتر:
شمس آذر قزوین - پرسپولیس

فولاد خوزستان - پیکان
هوادار - نساجی مازندران
استقلال - گل گهر سیرجان
تراکتور - ملوان
مس رفسنجان - استقلال خوزستان
ذوب‌آهن - صنعت نفت آبادان
آلومینیوم اراک - سپاهان

برنامه هفته سی ام برنامه بازی های لیگ برتر:
سپاهان - شمس آذر
پیکان - استقلال
استقلال خوزستان - هوادار تهران
نساجی مازندران - فولاد خوزستان
ملوان بندرانزلی - آلومینیوم اراک
صنعت نفت آبادان - تراکتور
پرسپولیس - مس رفسنجان
گل‌گهر سیرجان - ذوب آهن ‌‌

قرعه کشی لیگ برتر خلیج فارس:

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
در حال دریافت...
وبگردی
هادی چوپان
سامسون داودا
وسلی ویسرز
آرنلود کلاسیک 2024
سرخ‌نیوز گردی
شما آفلاین هستید...